SANAT TERAPİSİ NEDİR?

Bu süreçte terapi gören, sanat yoluyla kendini ifade eder. Bu, terapinin başlangıcında terapi görenin durumunu tanımlamayı sağlar. Ya da durumu tanımlanmış terapi görenin terapi sürecinde kendini dışavurması için sanat kullanılır. Her iki durumda da terapistin yönlendirmesiyle sanat terapi aracı olarak kullanılır. Sanat terapisindeki başlıca alan resim olmakla birlikte plastik sanatlar da kullanılmaktadır. Plastik ve heykel tasarımları veya fotoğrafkolajlar v.s ana araçlar arasında sayılabilir. Art terapisindeki en merkezi olan ise, hastaların kendi iç dünyalarını sanatsal araçlarla ortaya çıkarmalarıdır.

Hastaların iç dünyalarının yanı sıra dış dünyadaki algılamaları da burada belirleyici bir rol almaktadır. Hastalar yaratıcılık becerilerini ortaya çıkarıp geliştirirken, art terapisti bu yolla onların sezgisel algılamalarını takip ederek gördükleri psikolojik terapinin yanı sıra sanat terapisiyle hastaların daha sağlıklı bir duruma kavuşmalarına rehberlik eder.

Sanat terapisinde, sanatsal metotlar ve araçlar kullanılarak, dışavurumcu bir terapi yöntemi uygulanır.