BİREYSEL TERAPİDE KULLANILAN TEKNİKLER

John Bowlby'nin Bağlanma Kuramı  Kuramı temelli online  ve psikolojik danışmanlık desteği almak için iletişime geçebilirsiniz.  Seanslar zoom programı üzerinden canlı ve görüntülü bir şekilde gerçekleşmektedir.

Seanslarda kullanılan teknikler

  • Gelecekteki tüm duygusal ilişkilere örnek olacak temel güven duygusunu geliştirme
  • Sağlıklı bilişsel ve sosyal gelişimi sağlayacak emniyetli ve güvenli çevreyi keşfetme
  • Dürtü ve duyguları etkili şekilde yönetmeyi sağlayan öz-düzenleme becerisini geliştirmeyi sağlama
  • Yeterlik, öz-değer ve bağımlı/özerk arasında dengeyi sağlayacak kimlik gelişimini sağlama
  •  Empati, şefkat ve vicdanı içeren temel ahlaki yapıyı kurma
  • Kendisine, bakıcılara, diğerlerine ve genelde yaşama ilişkin bilişsel değerlendirmeleri içeren temel bir inanç sistemi geliştirme
  • Stres ve travmalara karşı direnç geliştirme