BAĞLANMA ODAKLI İLİŞKİLER ATÖLYESİ

ATÖLYE KONU BAŞLIKLARI
John Bowlby bağlanma kuramı
Kendimle ilişkim
Nasıl bağlandım?
ilişki döngülerim
Kayıp ve Yas
Yastan iyileşmek
ATÖLYE PROGRAMINDA ANLATILACAK
KONULAR

Bağlanma nedir?
Bağlanma stilleri nelerdir?
Bağlanma stilimin yetişkin yaşamıma etkileri neler?
Gölge çalışmaları (shadow work)
Kart ve kelime oyunları
Kendinle kurduğun ilişkinin doğasına bakmak
ilişkilerimizin dünü, bugünü, yarını
İlişkilerime ne getiriyorum?
Tekrarlayan ilişki döngülerini keşfetmek
Yas ve kayıp nedir? Tutulmamış yasın döngüsü
Kilitlenmiş yas ve ilişkiler
Yastan iyileşmek
ÇALIŞMANIN AMACI
John Bowlby'nin kuramı temelinde atölye
katılımcılarının bağlanma stillerini
tanımaları ve bu çerçevede
kendileriyle, eşleriyle, partnerleriyle
kurdukları ilişkileri ve yaşamlarındaki
tutulmamış yasların ,ilişkilerini nasıl
etkilediği konusunda farkındalık edinmeleri
amaçlanmaktadır.
KiMLER KATILABİLİR?
Kendisiyle kurduğu ilişkisini
gözlemlemek, tekrarlayan ilişki döngülerinin farkında olmak, şu anki İlişkilerimizin
çocukluk yaşantımızla bağlantılarını
keşfedip daha sağlıklı ilişkiler
kurmak, geçmiş kayıp ve yasların şimdiki
yaşantımıza etkilerini fark etmek ve
dönüştürmek isteyen herkes katılabilir.
KAZANIMLAR
Geçmiş ilişki, yas ve bağlanma örüntülerinin
şimdiki ilişkilerini nasıl etkilediği ile ilgili yeni bakış açıları geliştirecek ve bununla ilgili çözüm yolları üretme seviyesine
geleceklerdir.
TAKVIM VE SAATLER
5 Eylül-26 Eylül arası
her pazartesi 21:00-22:40 arası
Ücret:1000tl